avatar

Koen Neijenhuijs, Ph.D
Senior Data Scientist

About

Ik ben een gedreven Data Science professional met een doctoraat en een rijke ervaring in het leiden van innovatieve data-projecten binnen de gezondheidszorg en eHealth. Ik onderscheid mij door mijn vermogen om complexe data-analytische uitdagingen op een strategisch niveau uit te werken, met een sterke focus op het implementeren van datastrategieën die organisatiebrede groei stimuleren. Vanuit mijn achtergrond als academicus, en mijn ervaring als consultant en Senior Data Scientist beheers ik een diepgaande technische expertise, gecombineerd met een strategische visie en leiderschapskwaliteiten. Ik los graag problemen op en haal energie uit het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën tot innovatie, in samenwerking met mijn team. Mijn passie voor data en technologie gaat samen met mijn streven naar continue persoonlijke en professionele ontwikkeling, wat mij significante bijdragen aan zowel de wetenschap als praktijk heeft gebracht. Mijn streven is om mijn analytische vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en strategische inzichten te gebruiken om een significante bijdrage te leveren aan organisaties die maatschappelijke impact nastreven.

Work Experience

HumanTotalCare
Utrecht, Nederland
March 2021 – Present
Data Scientist
Binnen HumanTotalCare heb ik als Senior Data Scientist een cruciale rol in het Research & Development team, gericht op het significante verschil maken door de ontwikkeling en implementatie van op wetenschap en data gebaseerde oplossingen.
Highlights
 • Het vormgeven en uitvoeren van geavanceerde Machine Learning modellen en producten, die niet alleen bijdragen aan gepersonaliseerde gezondheidsvragenlijsten en datagedreven ondersteuning van zorgprofessionals, maar ook aan het voorspellen en analyseren van toekomstige gezondheidsverzuim.
 • Het initiëren en realiseren van procesmatige innovaties, waaronder het ontwikkelen van een overkoepelende datastrategie voor de organisatie, het opstellen van een Data Science roadmap en het optimaliseren van de werkprocessen binnen het Data Science team.
 • Het beheren en optimaliseren van datagedreven producten, met taken zoals het regelmatig opnieuw trainen van modellen, onderhouden van datastromen en het integreren van nieuwe datastromen in bestaande pipelines.
 • Het mentorship en de begeleiding van junior collega's in hun professionele ontwikkeling, wat essentieel is voor het bouwen en onderhouden van een kennisrijke en vaardige data-afdeling.
 • De oprichting en implementatie van een Data Academy, gericht op het verbeteren van data-geletterdheid en -bewustzijn binnen de gehele organisatie, om een bijdrage te leveren aan een cultuur waarin datagedreven besluitvorming centraal staat.
 • Het identificeren van zakelijke behoeften waar datagedreven oplossingen aanzienlijke waarde kunnen toevoegen, en de ontwikkeling van deze oplossingen aansturen om de organisatie naar een hoger niveau te tillen.
Achmea
August 2020 – March 2021
Senior Data-analist
Als Senior Data-analist binnen de afdeling Business Support van Achmea, heb ik een leidende rol gespeeld in het opzetten van een team data-analisten (in opleiding). Het doel van dit team was om data-analyses aan te leveren ter ondersteuning van management verspreid over de diverse labels van Achmea. Mijn inspanningen hebben de basis gelegd voor een datagedreven cultuur binnen Achmea, en hebben direct bijgedragen aan verbeterde operationele efficiëntie en strategische besluitvorming over de hele organisatie.
Highlights
 • Strategische inzet van interne databronnen, waarbij ik methoden heb ontwikkeld om maximale waarde te genereren voor verschillende afdelingen, door datagedreven inzichten en aanbevelingen te leveren die bijdragen aan effectievere besluitvormingsprocessen.
 • Ontwerp en implementatie van een toekomstbestendige infrastructuur, waardoor Business Support in staat is om informatieproducten geautomatiseerd aan te kunnen leveren.
 • Ontwikkeling van duurzame informatieproducten, inclusief dashboards en forecasting-modellen die essentiële inzichten bieden voor strategische planning en operationele efficiëntie.
 • Mentorschap en kennisoverdracht, waarbij ik actief minder ervaren collega’s heb gecoacht en begeleid in hun professionele ontwikkeling, inclusief het adviseren en structureren van hun opleidingstrajecten, wat heeft bijgedragen aan een sterker, kennisgedreven team.
Ordina
Utrecht en omgeving, Nederland
January 2020 – March 2021
Data Science Consultant
In mijn rol als Data Science Consultant heb ik een tweeledige functie vervuld. Enerzijds werd ik gedetacheerd als Senior Data-analist bij Achmea, waar ik een cruciale rol speelde in het optimaliseren van data-analyseprocessen en het implementeren van strategische data-infrastructuurprojecten (zie functie-omschrijving hierboven). Anderzijds werkte ik aan interne projecten (binnen Ordina) met als doel het versterken van de capaciteit van de organisatie voor het koppelen van consultants aan klantopdrachten door middel van geavanceerde predictie-modellen. Deze gecombineerde ervaring heeft mijn vaardigheden in data-analyse en projectmanagement aangescherpt, terwijl ik ook een bijdrage leverde aan het verbeteren van interne processen en klanttevredenheid.
Highlights
 • Het leiden van strategische initiatieven bij Achmea om data-gedreven besluitvorming te verbeteren, door het ontwikkelen van geautomatiseerde rapportage- en dashboardinfrastructuren en het creëren van voorspellende modellen voor bedrijfsvoering.
 • Ontwikkeling van een voorspellend model voor ons in-house softwareoplossing, gericht op het efficiënt matchen van beschikbare consultants met binnenkomende opdrachtverzoeken van klanten. Dit model heeft geleid tot een significante verbetering in de snelheid en nauwkeurigheid van het toewijzen van consultants aan projecten.
 • Innovatie en kennisoverdracht, waarbij ik mijn expertise heb gedeeld met collega’s en klanten om een cultuur van continu leren en verbeteren te bevorderen.
Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam en omgeving, Nederland
August 2015 – August 2019
Data Scientist (Doctoraal)
Als PhD-kandidaat heb ik mij gewijd aan het ontwikkelen van geavanceerde data-analytische oplossingen en het uitvoeren van baanbrekend onderzoek binnen de eHealth-sector. Mijn werk richtte zich op het verbeteren van de inzetbaarheid van big data voor gezondheidsinnovaties, met een focus op de toepassing van machine learning-algoritmen en de evaluatie van psychometrische eigenschappen van patiëntgerapporteerde uitkomsten.
Highlights
 • Ontwikkeling van een geavanceerde database-oplossing voor het beheren, opschonen en transformeren van grote datasets afkomstig van een eHealth applicatie, wat de basis vormde voor diepgaande data-analyse.
 • Automatiseren van wekelijkse data rapportages, wat cruciale inzichten verschafte voor het monitoren en verbeteren van eHealth-interventies.
 • Toepassen van diverse Machine Learning-algoritmen op routinematig verzamelde eHealth-gegevens om de effectiviteit en personalisatie van gezondheidszorginterventies te verbeteren.
 • Uitgebreid onderzoek naar psychometrische kenmerken van patiëntgerapporteerde maatstaven, wat bijdroeg aan een beter begrip van hoe deze maatstaven kunnen worden geoptimaliseerd voor gebruik in digitale gezondheidstoepassingen.
 • Evaluatie van de mogelijkheden en beperkingen van Machine Learning in de context van eHealth, wat leidde tot innovatieve benaderingen voor het verbeteren van patiëntenzorg door technologie.
 • Rol als data-analytics consultant voor diverse onderzoeksprojecten van War Child, waarbij mijn expertise bijdroeg aan het versterken van de onderzoeksresultaten en het ontwikkelen van effectievere interventies.
 • Medevoorzitter van PhD-meetings, waar ik een leidende rol speelde in het bevorderen van een collaboratieve en ondersteunende onderzoeksomgeving.
 • Statistisch adviseur voor de afdeling Klinische Psychologie, waar ik begeleiding bood bij statistische analyses en onderzoeksdesign, wat de kwaliteit van het onderzoek binnen de afdeling aanzienlijk verhoogde.
Behavioural Science Institute, Radboud University Nijmegen
September 2014 – July 2015
Stagiair onderzoek
Onderzoeksstagiair bij de laboratoriumgroep Experimentele Psychopathologie & Affectieve Neurowetenschappen van het Behavioral Science Institute en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Center for Cognitive Neuroimaging. Focus van de stage was besluitvorming bij adolescenten, begeleiders: Bernd Figner en Karin Roelofs. Resulterende in mijn Masterthesis.
Radboud University
March 2014 – July 2015
Scriptie Consultant
Bachelor- en masterstudenten adviseren over onderzoeksmethodologie en statistische analyse m.b.t. hun scriptie.
Radboud University
September 2012 – July 2015
Werkgroepbegeleider (Bachelor Psychologie)
Begeleiden van studenten tijdens hun bacheloropleidingen op universitair niveau bij diverse vakken (d.w.z. Methoden van Onderzoek (B1), Statistiek 2 (B2), Psychometrie en Besliskunde (B2) en Data-analyse (B2)).

Awards

 • August 2020

  RStudio

  Grand Prize Winner R Shiny Contest 2020

  De R Shiny contest uit 2020 van RStudio ontving 220 inzendingen. Samen met collega Tos Sambo heb ik de applicatie Datify geschreven. Deze applicatie geeft de mogelijkheid om verschillende artiesten te vergelijken met betrekking tot data van Spotify. Deze applicatie was ййn van de vijf Grand Prize winnaars. De applicatie is hier te bekijken: https://kneijenhuijs.shinyapps.io/Datify/. De aankondiging van de winnaars is hier te vinden: https://blog.rstudio.com/2020/07/13/winners-of-the-2nd-shiny-contest/.

 • January 2017

  NFU / Citrien

  Grant Consumer eHealth

  Subsidie toegekend door de NFU, gefinancierd door het Citrienfonds, voor het vertalen en valideren van de eHealth Impact Vraag voor de Nederlandse bevolking van eHealth-gebruikers (eHIQ-NL). Voor meer informatie over dit project, zie: https://www.nfu-ehealth.nl/projecten/alle-projecten/de-nederlandse-e-health-impact-questionnaire-ehiq/

Contact

Capelle aan den IJssel NL
0638541433
LinkedIn
Google Scholar

Education

 • 2015 2020

  VU Amsterdam

  Doctor of Philosophy - PhD

  Klinische psychologie - eHealth en Data Science

 • 2013 2015

  Radboud University

  (Research) Master

  Research: Behavioural Science

  Grade: Cum Laude

 • 2014 2015

  Radboud University

  Honours Academy Degree

  Beyond the Frontiers

 • 2013 2014

  Radboud University

  Honours Academy Degree

  Wider Implications of Neuroscience

 • 2008 2013

  Radboud University Nijmegen

  Bachelor

  Psychology

 • 2007 2008

  Saxion Hogeschool Deventer

  Propedeuse

  Toegepaste psychologie (Applied psychology)

 • 2002 2007

  Etty Hillesum Lyceum Deventer

  Havo

Skills

Data-analyse Senior
Data Visualisatie Multivariate Statistiek Bayesiaanse Statistiek Mixed-effect Modelling Voorspellende Modellering Exploratieve Data Analyse (EDA) Tijdreeksanalyse SQL
Data Science Senior
Python R Machine Learning Deep Learning scikit-learn git Monte Carlo Simulaties xgboost Hyperparameter Tuning Natural Language Processing (NLP) Data Pipelining Docker SQL
Data Strategie Senior
Ontwikkeling van Datastrategieën Data Governance Data-Driven Besluitvorming Implementatie van Datacultuur Risicobeheer in Data Projecten
Academisch & Technisch Schrijven Senior
Onderzoeksvoorstellen Schrijven Publiceren in Peer-reviewed Journals Technische Documentatie Beleidsdocumenten
Stakeholder Management Senior
Communicatie met Niet-technische Stakeholders Projectmanagement Presentatie en Rapportage aan Bestuursleden
Leiderschapsvaardigheden Gevorderd
Teamontwikkeling en -begeleiding Strategisch denken en plannen Projectmanagement Probleemoplossend